• English
  • Bokmål
  • Polski

Pomoc społeczna

Prowadzimy zbiórki odzieży, które to przeznaczone są  na programy pomocy społecznej jak i to z których utrzymujemy wszystkie nasze charytatywne programy .