• English
  • Bokmål
  • Polski

Nasz program na Filipinach

Na Filipinach tysiące dzieci dorasta w biedzie. Często są one pozbawione podstawowej opieki medycznej i edukacji. Choć szybki rozwój i urbanizacja sprawiają, że ponad połowa mieszkańców Filipin żyje w miastach – pod tym względem kraj ten jest jednym z najbardziej zurbanizowanych w Południowo-Wschodniej Azji –  Filipiny borykają się, podobnie jak wiele innych rozwijających się krajów, z wieloma problemami, spośród których najbardziej palącym jest wciąż wzrastająca zachorowalność na wirusa HIV (w szczególności u dzieci).

Realizowane przez nas projekty z zakresu opieki społecznej organizujemy we współpracy z lokalnymi domami dziecka i ośrodkami dziennego pobytu dla dzieci ulicy. Niektóre z tych organizacji prowadzą także szkoły, w których udzielają się  nasi wolontariusze.