• English
  • Bokmål
  • Polski

Dzieci ulicy

Początkowo zajmowaliśmy sie udzielaniem pomocy dzieciom mieszkającym na ulicy Moskwy. Trafialo wtedy do nas setki dzieci. Teraz udzielamy pomocy dzieciom mieszkąjacym w domu dziecka jak i rodzinom w potrzebie.