“Możemy uświadamiać innym problemy dotyczące bezdomności i życia w biedzie dzieci. Możemy wpływać na opinię publiczną, wpływać na polityków i władze, które mają środki i możliwości, aby poprawić sytuację takich dzieci. Możemy przyciągnąć opinię mediów, które mają ogromna siłę wpłynąć na opinię publiczną i rozpalić iskrę zmian na lepsze. Poprzez małe działania, możemy być adwokatami wielkich zmian”.

Hanna Polak – twórca Aktywnej Pomocy Dzieciom (State of the World's Children - specjalne wydanie flagowego raportu UNICEF 2010)