Sponsorzy

Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna.

Cieszymy się, że są tacy ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci. Specjalne podziękowania dla:

AbsoluteBusyChristiana Metzlera z InfoParc za dotacje "absoluteBusy" (nasze oprogramowanie CRM)

MirrorImage
Mirror Image® Internet, Inc.
(Specjalne podziękowania dla Jim Hart i Spiro Azkoul)

Øien & Indergaard
Øien & Indergaard za drukowanie naszych materiałów.