O nas

Jesteśmy grupą ludzi niemogących pogodzić się z cierpieniem dzieci. Dlatego założyliśmy stowarzyszenie Aktywna Pomoc Dzieciom. Stowarzyszenie skupia ludzi, których wspólnym celem jest zmiana losu dzieci ( bezdomnych, prześladowanych, zagubionych,  ofiar przemocy w rodzinie, porzuconych, sierot ). Jesteśmy wolontariuszami.

Pracujemy na terenie Polski, Ukrainy , Rosji i Filipin. Współpracujemy z domami dziecka oraz świeticami osiedlowymi. Pomagamy już istniejącym placowką, organizujemy aktywnie czas dzieciom, uczymy poprzez zabawę, motywujemy i dodajemy skrzydeł. Organizujemy czas dzieciom w miejscu, które znają i lubią, z wykorzystaniem specjalistycznych sprzętów i profesjonalnych materiałów oraz kursów.

Srodowisko dzieci to świat osób z wyobraźnia, niezwykła wrażliwością, inteligencją, dowcipem, zdolnościami i talentami.